Muzeum
30.05.2016

Odpowiedź dyrektora Muzeum POLIN na list otwarty opublikowany w „Do Rzeczy”

Logo Muzeum POLIN: po lewej stronie napis POLIN. Muzeum Historii Żydów Polskich, po prawej - literka P.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Ze zdziwieniem przeczytałem list skierowany do mnie przez grupę historyków i publicystów, zamieszczony na łamach pisma „Do Rzeczy”. List dotyczy debaty na temat ostatniej książki Władysława Bartoszewskiego Między Żegotą a szmalcownikami, która odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 11 maja br.
W debacie wzięli udział: prof. Bożena Szaynok, red. Marian Turski i red. Adam Michnik, a prowadził ją, w imieniu Wydawnictwa Znak – wydawcy książki – p. Marek Zając.

Wedle listu, podczas tej debaty p. Michnik w niedopuszczalny sposób obraził nieobecnego prof. Marka Chodakiewicza, porównując go do Hitlera. Mam wrażenie, że szanowni sygnatariusze listu zostali wprowadzeni w błąd. Zapis dźwiękowy debaty jest dostępny na naszej stronie, pod adresem http://www.polin.pl/template/gfx/promocja_ksiazki_bartoszsew.mp3. Każdy może więc sprawdzić, że red. Michnik nie porównał prof. Chodakiewicza do Hitlera. Red. Michnik bardzo krytycznie wypowiedział się natomiast o książkach prof. Chodakiewicza, polemizując zresztą z opinią prof. Szaynok.

Należy zatem rozróżnić napaść na osobę od oceny tekstów tej osoby, nawet jeśli ocena ta jest surowa.
W Muzeum POLIN dbamy o standardy dyskusji, które chronią godność osób, ale pozwalają na krytykę ich wypowiedzi. Dlatego z żalem przyjmuję bezpodstawną i krzywdzącą sugestię autorów listu, jakoby nasze muzeum mogło służyć szerzeniu „podłości, nikczemności i nienawiści wobec przedstawicieli polskiego życia naukowego”. Jestem przekonany, że intencją autorów listu była obrona dobrego imienia prof. Chodakiewicza, a nie wprowadzenie czytelników w błąd co do praktyki działania Muzeum POLIN. Dlatego zachęcam, by osobiście przekonali się, jak wyglądają organizowane w muzeum debaty, których zapisy publikujemy na naszej stronie internetowej. Gdyby nie rozwiało to wątpliwości dotyczących  Muzeum POLIN – zapraszam do bezpośredniej, rzeczowej i konstruktywnej rozmowy. 

prof. Dariusz Stola
Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN