Seminarium
4-8.07.2016

Seminarium z przedstawicielami Marszu Żywych z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii

Grupa gości z Marszu Żywych z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii spędziła w Warszawie 5 dni (4-8 lipca 2016), biorąc udział w seminarium „Pay it Forward: Polin Museum Educational seminar with Intenational March of the Living”.

Podczas seminarium, przygotowanego wspólnie przez Muzeum POLIN i Marsz Żywych, 26 osób z obu instytucji pracowało nad programem wizyt grup marszu w muzeum. Skupiono się przede wszystkim na wspólnej eksploracji wystawy stałej i planowaniu oprowadzania dostosowanego do potrzeb i możliwości młodzieży oraz grup dorosłych odwiedzających corocznie Polskę z Marszem Żywych. Poza tym przygotowywano ewaluację kolejnych wizyt marszu i wymieniano się doświadczeniami metodologicznymi z zakresu pracy edukatorsko-przewodnickiej.

„To, czego się nauczyłam, wykorzystam nie tylko w pracy z grupami z Marszu Żywych, ale w pracy z amerykańską młodzieżą w ogóle.” (przedstawicielka muzeum)

Podczas spotkań towarzyszących „Pay it Forward” goście poznali program wystaw czasowych, zasoby Centrum Informacyjnego i ofertę edukacyjną muzeum. Muzeum zorganizowało też spacer po Muranowie i wizytę w warszawskim Jewish Community Center (JCC).

„Muzeum może dać tak wiele moim uczniom, i to w całkowicie inny sposób, niż tego oczekiwałam. Jestem podekscytowana perspektywą zwiedzania z nimi wystawy, w której poznanie tyle włożyłam.” (przedstawicielka marszu)

Jeden z wieczorów został poświęcony dyskusji o misji i zmieniającym się programie wizyt marszu w Polsce. Otwartemu panelowi z udziałem przedstawicieli Muzeum Polin, Fundacji Taubego i Marszu Żywych, przysłuchiwali się uczestnicy seminarium, pracownicy JCC, studenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz reprezentanci Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej. Specjalnym gościem wieczoru był Zygmunt Rolat - znamienity darczyńca Muzeum POLIN, od lat związany z Marszem Żywych i starający się o zmianę roli Polski w jego programie. Podczas spotkania miała miejsce polska premiera filmu „Blind love”, dokumentującego udział w programie marszu osób niewiadomych z psami-przewodnikami.

Liderzy marszu podkreślali, że po poznaniu muzeum są przekonani, iż musi się ono stać nie tylko uzupełniającą, ale podstawową częścią programu w Polsce. Zwiedzanie wystawy stałej pozwoli uczestnikom marszu na spojrzenie na Polskę jako kraj, w którym przez 1000 lat rozwijała się społeczność żydowska i w którym ta społeczność się odradza. Bardzo ważne okazało się też nawiązanie osobistych relacji, poznanie przewodniczek i przewodników z muzeum oraz zrozumienie ich motywacji do pracy w takiej instytucji: „Co wyniosę najwartościowszego z seminarium? Poznanie przewodników! Mają ogromną wiedzę i niezwykłe historie osobiste, które powinniśmy znać – to pozwala spersonalizować wizytę!” (przedstawiciel marszu)

Wszystkie osoby uczestniczące w seminarium – zarówno przedstawiciele Marszu Żywych, jak i Muzeum POLIN – podkreślały, że największą wartością wspólnie spędzonego tygodnia była bardzo otwarta atmosfera i możliwość swobodnej wymiany poglądów. Uczestnicy seminarium zgodnie przyznawali, że osobiste kontakty i poznanie oczekiwań i możliwości obu instytucji zaowocują jeszcze lepszą współpracą w kolejnych latach. Praca podczas seminarium jest początkiem wieloletniej współpracy i budowania partnerstwa między obiema instytucjami.

„Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i przebieg tak wyjątkowego programu, jaki odbyliśmy. Program jest wspaniałym przykładem tego, jak można pracować razem, dzielić się doświadczeniem, wypracowywać nowe, często zróżnicowane ścieżki żeby osiągnąć nasze cele!” (Aharon Tamir, uczestnik seminarium, zastępca przewodniczącego Międzynarodowego Marszu Żywych i dyrektor programów w Polsce i Izraelu)

Wydarzenie współfinansowane przez International March of the Living