Warsztaty

Warsztaty antydyskryminacyjne dla nauczycieli i funkcjonariuszy policji

Dzięki wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (EVZ) Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przeprowadzi 14 dwudniowych szkoleń antydyskryminacyjnych dla 230 osób reprezentujących dwie grupy zawodowe: nauczycieli i funkcjonariuszy policji od marca 2016 do maja 2017 roku.

Tegoroczny projekt jest kontynuacją programu, realizowanego z sukcesem od roku 2014 we współpracy z  Komendą Główną Policji, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.  

Program szkoleń uwzględnia zagadnienia tożsamości grup mniejszościowych, stereotypów
i uprzedzeń, języka równościowego, identyfikowania i reagowania na dyskryminację. O wyjątkowości programu realizowanego w muzeum decyduje wykorzystanie możliwości, jakie daje wystawa stała i oparcie zajęć o przykłady z bogatej historii Żydów polskich i relacji polsko-żydowskich.

Warsztaty prowadzi para trenerska: trenerka antydyskryminacyjna oraz edukator/edukatorka z Muzeum POLIN. Połączenie ich wiedzy i doświadczenia pozwoliło na stworzenie wyjątkowej, innowacyjnej i angażującej uczestników formuły szkolenia antydyskryminacyjnego.

Zwieńczeniem realizowanego dzięki wsparciu EVZ projektu będzie międzynarodowe sympozjum, poświęcone wymianie doświadczeń w łączeniu edukacji historycznej i szeroko pojętych działań antydyskryminacyjnych. Sympozjum odbędzie się w Muzeum POLIN w maju 2017 roku.