Edukacja

Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży

fot. Alicja Szulc/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
09.08.2016