Edukacja

Wystawa stała – zwiedzaj, tak jak lubisz

fot. M. Starowieyska, D. Golik/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN