Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8 I GIMNAZJUM: Gra w klasy

fot. Magda Starowieyska

Do jakich szkół chodziła młodzież żydowska w II Rzeczypospolitej? Czego uczyli się chłopcy w jesziwach?


Warsztaty są formą gry edukacyjnej, której „akcja” rozgrywa się w przedwojennej Polsce, a jej bohaterami są żydowskie dziewczęta i chłopcy, którzy po ukończeniu siedmioklasowej szkoły powszechnej stają przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej. Jak rozwiążą swoje dylematy? Uczestnicy i uczestniczki warsztatu mają zaprojektować dla nich odpowiednią ścieżkę edukacyjną. Wcześniej zdobędą wiedzę o życiu żydowskim, korzystając z archiwalnych filmów, zdjęć, tekstów i materiałów z wystawy stałej.

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria Na żydowskiej ulicy

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Cena biletów: 150 zł / grupa wraz z opiekunkami (opiekunami)

Rezerwacja: Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

Załączniki:
24.08.2016