Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8 I GIMNAZJUM: Krok w dorosłość

fot. Magda Starowieyska

W czasie zajęć przyjrzymy się jednemu z ważniejszych momentów w życiu żydowskich chłopców, czyli bar micwie. Według prawa żydowskiego chłopiec po ukończeniu trzynastego roku i jednego dnia staje się pełnoletni. Co zmienia się w jego życiu? Czy wiążą się z tym przywileje, czy także obowiązki? Kiedy dziewczynki wkraczają w dorosłość?


Wspólnie postaramy się znaleźć odpowiedzi na te pytania w przestrzeni wystawy stałej i w sali warsztatowej. Poszukamy też wątków wchodzenia w dorosłość w innych religiach i kulturach.

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria Miasteczko

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Cena biletów: 150 zł / grupa wraz z opiekunkami (opiekunami)

Rezerwacja: Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

Załączniki:
24.08.2016