Edukacja

3-4 listopada 2016

Laboratorium wymiany

fot. Alicja Szulc

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza nauczycieli i inne osoby zaangażowane w projekty polsko-niemieckiej wymiany szkolnej na kongres polsko-niemieckiej wymiany młodzieży pt. "Laboratorium wymiany" w dniach od 3 do 4 listopada 2016 roku w Warszawie. Rejestracja uczestników rozpoczyna się 5 września 2016 roku.


>>szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny znajdują się tutaj

Cel


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży pragnie stworzyć nauczycielom i innym osobom zaangażowanym w projekty możliwość spotkania się, wymiany doświadczeń w zakresie polsko-niemieckich spotkań młodzieży, nawiązania współpracy oraz poszerzenia swojej wiedzy i rozwinięcia umiejętności kreowania projektów międzynarodowych oraz budowania trwałych relacji pomiędzy szkołami obu krajów.

Celem kongresu jest dostarczenie uczestnikom nowych impulsów, tematów i pomysłów do realizacji dalszych projektów, zdobycie nowej wiedzy i wzbudzenie motywacji, które niezbędne są do rozwoju zaangażowania we współpracę polsko-niemiecką. Dzięki temu zostanie podniesiona jakość programów wymiany.

Ważnym przesłaniem kongresu będzie zwrócenie uwagi na miejsce i rolę wymiany w szkole. Czym jest projekt wymiany dla szkoły, nauczyciela, ucznia i rodzica? Czego uczymy się na wymianie? Na ile wspólny projekt może stać się wspólną lekcją, która łączy w sobie elementy edukacji formalnej i pozaformalnej?

Grupa docelowa


Do udziału w kongresie zapraszonych zostanie 200 osób z Polski i Niemiec, aktywnie zajmujących się polsko-niemiecką wymianą młodzieży w szkole: nauczycieli, trenerów zaangażowanych w programy specjalistyczne dla nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołami, referentów, ekspertów oraz organizatorów seminariów dla nauczycieli.

Termin i miejsce

3-4 listopada 2016, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, Warszawa

Organizator:

06.09.2016