Wydarzenie

28.09.2016

Odszedł Szimon Peres, przewodniczący Międzynarodowego Honorowego Komitetu naszego muzeum

Szimon Peres, noblista, były prezydent, premier i minister spraw zagranicznych Państwa Izrael towarzyszył powstawaniu Muzeum POLIN niemal od samego początku. Stanął na czele Międzynarodowego Honorowego Komitetu Muzeum Historii Żydów Polskich, który na całym świecie wspierał inicjatywę utworzenia muzeum.


Jeszcze w marcu tego roku Peres pisał do dyrektora Muzeum POLIN: "Byłem zaangażowany w podróż tego muzeum od jego założenia i jestem zainspirowany tym, jak urosło i uradowany z tego, czym się stało – wzorcowym przedsięwzięciem dla wszystkich".

O jego zasługach dla muzeum i dla Polski przypomniał w 2014 r. podczas wielkiego otwarcia Muzeum POLIN prezydent RP Bronisław Komorowski. Zacytował wówczas słowa Peresa wypowiedziane przez niego w 2002 r.: "Jeśli miałbym podsumować stosunki żydowsko-polskie na przestrzeni dziejów, to nie zapominając o chwilach goryczy i tragicznych załamaniach, czuję dla Polski wdzięczność. Przez bardzo długi czas Polska była dla Żydów domem."

Z kolei podczas przemówienia w polskim parlamencie w kwietniu 2008 r. Peres powiedział: "Dziedzictwo polskich Żydów będzie wpływać na naród żydowski przez wiele pokoleń. Nie da się go wymazać i nie wolno tego robić. Istnieje ono w wymiarze duchowym, nawet jeśli fizycznie żydostwo to zostało w wielkiej mierze zlikwidowane"

Muzeum POLIN zachowuje we wdzięcznej pamięci Szimona Peresa, wielkiego przyjaciela i orędownika idei muzeum mówiącego o historii i tradycji Żydów polskich.

28.09.2016