Żydowskie dziedzictwo kulturowe

FAQ: Zjazd artystów żydowskich POLSKA

Co oznacza określenie „wschodzący artysta”?

Program jest przeznaczony dla artystów w określonym momencie kariery: zazwyczaj określamy go jako pomiędzy 25-45 rokiem życia. Zdajemy sobie sprawę, że artyści w każdym wieku mogą potrzebować wsparcia czy poczucia przynależności do społeczności, ale w tym programie jesteśmy skoncentrowani na określonej grupie. Mamy również świadomość, że pojęcia „artysta wschodzący” i cezura wiekowa nie zawsze mają proste przełożenie na karierę artystyczną.


Czy artyści muszą być pochodzenia żydowskiego?

Do udziału zachęcamy artystów, którzy mają związek z tożsamością żydowską i mają potrzebę zbadania swojej żydowskiej i artystycznej tożsamości w kontekście polskim. Wierzymy, że pytanie „Kto jest artystą żydowskim?” to przyczynek do szerszej dyskusji.


Kto przyjeżdża na zjazd?

Mamy nadzieję na zebranie zróżnicowanej grupy artystów z różnych krajów, środowisk i dyscyplin, którzy są zainteresowani odkrywaniem swojej żydowskiej czy artystycznej tożsamości w kontekście polskim. Jesteśmy szczególnie zainteresowani przyjazdem artystów z Europy Środkowo-Wschodniej, których historie są rzadziej brane pod uwagę w globalnej dyskusji o żydowskiej tożsamości.


Jakie dyscypliny artystyczne są poszukiwane?

Jesteśmy otwarci na różne dziedziny, w tym sztuki wizualne, teatr, performans, wideo, film, nowe media, taniec, pisarstwo, muzykę etc.


Czy będzie zimno?

Ok, prawdopodobnie będzie zimno i wietrznie, dlatego sugerujemy zaopatrzyć się w ciepłe ubrania. Będziemy oferować dużo ciepłych napojów!


Czy będę miał czas, aby zapoznać się z historią mojej rodziny w Polsce?

Zjazd trwa tylko cztery dni. W związku z tym trudno będzie znaleźć czas na dodatkowe, osobiste poszukiwania. Zachęcamy wszystkich do przedłużenia swojego pobytu w celu pogłębienia osobistych lub zawodowych zainteresowań.


Czy zwiedzanie jest częścią zjazdu?

Będziemy zwiedzać różne części Warszawy, miejsca dotyczące zarówno historii Żydów, jak i instytucje kultury. Program, który oferujemy, nie wyczerpuje jednak możliwości, jakie daje Warszawa czy Polska. W związku z tym zachęcamy do przedłużenia swojego pobytu.  Sądzimy również, że zjazd da ciekawą perspektywę do potencjalnego dalszego zwiedzania.


Czy mogę przyjechać z partnerem bądź dzieckiem?

Niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić zakwaterowania dla dzieci bądź partnerów podczas zjazdu.