Ogłoszenie
10.10.2016

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu: na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej

Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Informujemy, że Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN udzieliło zamówienia na zakup dzieł sztuki Marka Szwarca do kolekcji POLIN.


Zamówienia udzielono spadkobiercom Marka Szwarca – Pani Dominique Torres, Panu Mikaelowi Levinowi i Panu Gabrielowi Levinowi, z którymi Zamawiający zawarł umowę sprzedaży na kwotę 62 000 Euro.

Zakupione zostały następujące dzieła sztuki:

  1. Rzeźba Dziewczyna (Dojrzewanie), blacha miedziana, wym. 95 x 25 x 10 cm;
  2. Autoportret, olej na płótnie, wym. 65 x 54 cm;
  3. Portret Pinkusa, olej na płótnie, wym. 92 x 65 cm;
  4. Ukrzyżowanie, akwarela, 28 x 32 cm;
  5. Portret mężczyzny, rysunek, 23 x 31 cm.

Zakup był możliwy dzięki dotacji celowej MKiDN.

Podstawą prawną do udzielenia zamówienia jest Art. 4d ustawy Prawo zamówień publicznych.