Kultura

10.10.2016

Żegnamy Andrzeja Wajdę

Andrzej Wajda
Andrzej Wajda, fot. Magdalena Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Zespół Muzeum POLIN z ogromny żalem przyjął wiadomość o śmierci Andrzeja Wajdy, znakomitego reżysera. To strata dla całej polskiej kultury, ale i dla naszego muzeum.


Andrzej Wajda był członkiem Polskiego Komitetu Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich, który gromadzi znamienite osobistości świata kultury i nauki, polityków, dyplomatów oraz przedstawicieli biznesu. Doradzał nam podczas tworzenia wystawy stałej i w innych sprawach związanych z realizacją misji muzeum.

W 2012 roku był jedną z pierwszych osób, którym pokazywaliśmy na szczegółowych wizualizacjach całą wystawę i którzy dzielili się z nami swoimi obserwacjami, i radami.

Z twórczością Wajdy spotykaliśmy się w muzeum wielokrotnie, wyświetlając i omawiając jego filmy. Mieliśmy też okazję gościć go osobiście podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Żydowskie Motywy" odbywającego się w Muzeum POLIN.

Nasze najszczersze wyrazy współczucia kierujemy do Rodziny Zmarłego.

10.10.2016