Muzeum
20.10.2016

Wyróżniony w konkursie Nagroda POLIN 2016: ROBERT AUGUSTYNIAK

Robert Augustyniak na tle tablicy nagrobka żydowskiego.
Robert Augustyniak, nominowany do Nagrody POLIN 2016, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Robert Augustyniak jest mieszkańcem Grodziska Mazowieckiego, gdzie zainicjował wiele działań związanych z przywracaniem pamięci o społeczności żydowskiej. W 2009 roku doprowadził do przeniesienia na cmentarz żydowski macew, którymi utwardzono podwórze jednej z posesji w Grodzisku Mazowieckim.

Był jednym z pomysłodawców Dni Kultury Żydowskiej. Podjął się zbadania i spopularyzowania historii ukrywania się Marka Edelmana w Grodzisku Mazowieckim.

W 2012 roku wspólnie z miejscowym domem kultury zorganizował pierwszą po wojnie ceremonię w rocznicę likwidacji getta w Grodzisku Mazowieckim. W 2013 roku razem z Krzysztofem Bielawskim z portalu Kirkuty na cmentarzach żydowskich w Grodzisku Mazowieckim i Błoniu umieścił tablice upamiętniające Żydów – żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w kampanii wrześniowej 1939 roku.

W 2014 roku Robert Augustyniak zorganizował protest, który doprowadził do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Grodziska Mazowieckiego, dopuszczającego zabudowę części cmentarza żydowskiego. Jednym z ostatnich działań Roberta Augustyniaka jest próba odzyskania macew, które prawdopodobnie znajdują się pod warstwą asfaltu jednej z ulic w Grodzisku Mazowieckim.

Więcej o Nagrodzie POLIN 2016 >>