Muzeum
20.10.2016

Nominowani do Nagrody POLIN 2016: ŚWIĘTOKRZYSKI SZTETL

Świętokrzyski Sztetl. Grupa osób oparta o poręcze szklanych schodów.
Zespół Świętokrzyskiego Sztetla, nominowany do Nagrody POLIN 2016, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny "Świętokrzyski Sztetl" w Chmielniku został otwarty w 2013 roku w wyremontowanym budynku osiemnastowiecznej synagogi - odbudowanym i przekształconym w miejsce pamięci o dawnych czasach zgodnego współistnienia dwóch kultur.

Ośrodek jest miejscem spotkań ze sztuką, kuchnią i historią żydowskich mieszkańców Chmielnika, którzy stanowili 80% ludności miasta do II wojny światowej, a także z całego regionu kieleckiego.

Konstrukcja synagogi została zachowana, jednak jej wnętrze zmieniło się w nowoczesne i imponujące interaktywne muzeum. Ośrodek od lat realizuje program poznawania historii sztetli i kultury żydowskiej. Od 2001 roku są to działania skierowane przede wszystkim do młodzieży, która uczy się tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, poznaje dzieje tych, którzy odeszli, a tak wiele zostawili po sobie. Ośrodek dzięki swojej niezwykłej ekspozycji oraz intensywnej działalności już na stałe wpisał się w historyczno-kulturalny krajobrazu regionu.

Więcej o Nagrodzie POLIN 2016 >>