Nauka

Natalia Romik

Natalia RomikNatalia Romik jest doktorantką w Bartlett School of Architecture w University College London. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Opublikowała kilka artykułów na temat archiektury żydowskiej, m.in. "Nothing is going to change? Adaptation of the Jewish Pre-Burial House in Gliwice"  w „Journal for Eastern European Jewish Affairs” (sierpień 2015). Jest również autorką wielu performances, instalacji i wystaw, takich jak:

  • "Urodziny Zamenhofa",
  • "Szyldy Sztetl",
  • "Nomadyczne Archiwum Sztetl".

Współpracowała z firmą Nizio Design International nad projektem wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, współtworząc galerię tematyczną dotyczącą XIX wieku. W 2013 roku założyła kolektyw architektoniczny Senna, z którym pracuje nad interwencjami w przestrzeni urbanistycznej i projektami wystaw (Dom Pamięci Żydów Górnośląskich). W 2014 roku otrzymała stypendium ufundowane przez London Arts and Humanities Partnership.

Podczas czteromiesięcznego pobytu badawczego w Muzeum POLIN Natalia Romik będzie pracować nad swoim projektem doktorskim "Pożydowska architektura pamięci w dawnych wschodnioeuropejskich sztetlech". Przeprowadzi analizę architektury miasteczek żydowskich, starając się wypełnić lukę w publicznej pamięci społeczności lokalnych w Polsce o żydowskiej spuściźnie. Głównym rezultatem jej badań będzie opracowanie metody projektowania architektonicznego pozwalającej na ponowne wykorzystanie opuszczonej żydowskiej architektury. Przyczyni się to do wzmocnienia spoistości społecznej, stymulując zarazem odnowę przestrzeni miejskiej. Ułatwi jednocześnie procesy upamiętniania i pojednania.

Podczas pobytu badawczego Natalia będzie analizowała Księgi Pamięci, skupiając się przede wszystkim na mapach pamięci dawnych sztetli. Jej projekt badawczy przyczyni się również do rozwoju „Nomadycznego Archiwum Sztetl”, wykorzystującego nowe metody projektowania architektonicznego. Będzie jednocześnie generował nową wiedzę na temat urbanistycznych aspektów byłych sztetli, ich obecnego stanu i społecznej wyobraźni odwołującej się do pustki pozostałej po żydowskich mieszkańcach.

Natalia Romik będzie prowadzić badania w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i w Żydowskim Instytucie Historycznym w okresie od października 2016 do stycznia 2017 roku.

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Foundation for Jewish Life & Culture i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.