Muzeum

Doktorat honoris causa dla Barbary Kirshenblatt-Gimblett

Prof. Barbara Kirshenblatt-GimblettProf. Barbara Kirshenblatt-GimblettProf. Barbara Kirshenblatt-GimblettProf. Barbara Kirshenblatt-GimblettProf. Barbara Kirshenblatt-GimblettProf. Barbara Kirshenblatt-GimblettProf. Barbara Kirshenblatt-GimblettProf. Barbara Kirshenblatt-Gimblett
Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Uniwersytet w Hajfie nadał prof. Barbarze Kirshenblatt-Gimblett z Muzeum POLIN i New York University tytuł doktora honoris causa. Zawiadamiają o tym w imieniu władz uczelni prof. Ron Robin, prezydent, oraz prof. Gustavo Mesch, rektor uniwersytetu.


W swym liście do laureatki piszą: "To wyróżnienie odzwierciedla Pani pozycję w środowisku naukowym, jako oryginalnego i uzdolnionego badacza, którego interdyscyplinarne i przełomowe prace wywarły wpływ na wiele dziedzin, takich jak antropologia i badania nad sztuką ludową oraz kulturą i historią Żydów. (…). To wyróżnienie jest również wyrazem uznania dla Pani kreatywności w łączeniu rzetelnych i innowacyjnych badań naukowych z pracą zawodową w dziedzinie kultury, czego zwieńczeniem jest Pani wiodąca rola w stworzeniu wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie."

Profesor Barbara Kirshenblatt-Gimblett jest antropologiem kultury i badaczem współczesnego muzealnictwa, profesorem New York University. Dołączyła do zespołu pracującego nad koncepcją ekspozycji Muzeum POLIN w 2002 roku. Początkowo była stałym konsultantem wystawy, a z czasem stanęła na czele zespołu programowego i została dyrektorem programowym ekspozycji. Obecnie pełni funkcję głównego kuratora wystawy stałej.

- Ten zaszczytny tytuł przyznaje się jedynie nielicznym, wybitnym uczonym - podkreśla dyrektor Muzeum POLIN prof. Dariusz Stola. - Cieszę się i gratuluję z całego serca!

04.01.2017