Ogłoszenie

Informacja o udzielanym zamówieniu na dostawy / usługi z zakresu działalności kulturalnej: prowadzenie warsztatów, zajęć i animacji dziecięcej na rok 2017

Muzeum POLIN, budynek, hol główny
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN informuje, że udzieliło zamówienie na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej na rok 2017.

Przedmiot zamówienia:

 • prowadzenie warsztatów rodzinnych z oferty edukacyjnej dla Miejsca Edukacji Rodzinnej „U króla Maciusia” w Muzeum Historii Żydów Polskich oraz w miejscu wskazanym przez zamawiającego,      skierowanej do rodzin z dziećmi w wieku 0-10 lat,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla przedszkoli z oferty przedszkolnej dla Miejsca Edukacji Rodzinnej „U króla Maciusia” w Muzeum Historii Żydów Polskich oraz w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
 • prowadzenie animacji dla Miejsca Edukacji Rodzinnej „U króla Maciusia” w Muzeum Historii Żydów Polskich oraz w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Zamówienia udzielono 8 osobom:

 1. Tomasz Niedziela
 2. Maria Pawlak
 3. Kamila Jarosińska
 4. Magdalena Ogieniewska
 5. Karolina Jastrzębska-Mitzner
 6. Szymon Gotowski
 7. Adam Kaczmarek
 8. Aleksandra Karkowska-Rogińska

Podstawa udzielenia zamówienia: Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.