Edukacja

Szafa grająca! Żydowskie stulecie na szelaku i winylu. Historie z Polski - katalog z wystawy

Wynalezienie przez Emila Berlinera, żydowskiego imigranta w Stanach Zjednoczonych, gramofonu i płyty – pierwszych nośników kultury masowej, zmieniło świat.

Wystawa Szafa grająca! zabiera nas w podróż przez mniej znane aspekty światowej muzyki popularnej, badając jej związki z żydowskim doświadczeniem XX wieku. Towarzysząca wystawie książka Szafa grająca! Żydowskie stulecie na szelaku i winylu. Historie z Polski zaprasza do nowego spojrzenia na polską kulturę popularną, która często rodziła się na bogatym polsko-żydowskim pograniczu kulturowym.

Szafa grająca! Żydowskie stulecie na szelaku i winylu. Historie z Polski

Koncepcja i redakcja: dr Tamara Sztyma, Magdalena Prokopowicz

Liczba stron: 191

Projekt graficzny: Atelier Stecher, Piotr Janiszewski/WTU

Wydawca: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2017