Ogłoszenie

Informacja o udzielonym zamówieniu na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej

Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Informujemy, że Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN udzieliło zamówienia na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej.


Zamówienia udzielono 45 przewodnikom:

 1. Ilona Bukowska
 2. Joanna Wójcik
 3. Ewa Bąbol
 4. Barbara Subko
 5. Eugenia Nikołajewa
 6. Jan Grądzki
 7. Michael Leiserowitz
 8. Emila Bilska
 9. Magda Ogieniewska
 10. Helena Stoltman-Mańka
 11. Katarzyna Jankowiak
 12. Diana Byra
 13. Katarzyna Piróg-Dacka
 14. Joanna Zaremba
 15. Adam Sitarek
 16. Magdalena Macińska
 17. Łukasz Olejnik
 18. Monika Chojnacka
 19. Weronika Kołacz
 20. Michał Fijka
 21. Konrad Tarnopolski
 22. Robert Janiszewski
 23. Ewa Borkowska
 24. Maciej Tańculski
 25. Katarzyna Wójcik
 26. Małgorzata Arabas
 27. Agnieszka Biesiadecka
 28. Olga Mąkowska
 29. Marzena Świerska-Molenda
 30. Mirjam Boehm
 31. Renata Płotczyk
 32. Anna Szczucińska
 33. Stanisław Szuro
 34. Sebastian Łabęda
 35. Anita Ciechomska
 36. Irina Szumiel
 37. Magdalena Surawska
 38. Izabela Danił
 39. Barbara Wiśniewska
 40. Agnieszka Kuś
 41. Hanna Dzielińska
 42. Jolanta Postrzygacz
 43. Ewa Bratosiewicz
 44. Monika Brodowska
 45. Aleksandra Engler-Malinowska

Przedmiotem zamówienia jest oprowadzanie po wystawie stałej i wystawie czasowej oraz udział w ewaluacji przewodnickiej w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Podstawa udzielenia zamównienia jest Art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa i/lub usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.