Seminarium

Pay it Forward – seminarium Muzeum Historii Żydów Polskich i International March of the Living (IMOL)

W lutym 2017 roku w Muzeum POLIN odbyły się dwa seminaria przygotowane dzięki współpracy muzeum oraz Marszu Żywych (IMOL).


Lutowe seminaria, kolejny krok współpracy i budowania partnerstwa między obydwiema instytucjami, były rozszerzeniem programu z lipca 2016 - seminarium dla liderów i liderek Marszu Żywych z Ameryki Północnej, które również odbyło się w muzeum. Podczas takich kilkudniowych spotkań przedstawiciele IMOL oraz Sekcji przewodnickiej Muzeum POLIN pracują nad programem wizyt grup Marszu w muzeum.

13 i 15 lutego w muzeum przebywała grupa 18 gości z Marszu Żywych z Wielkiej Brytanii, a w dniach 20-24 lutego 11 osób z Marszu Żywych z Ameryki Łacińskiej (Argentyny, Brazylii, Meksyku oraz Panamy).


W ramach seminariów wymieniano doświadczenia metodologiczne z zakresu pracy edukatorsko-przewodnickiej, wspólnie eksplorowano wystawę stałą i tworzono scenariusze oprowadzania dostosowanego do potrzeb i możliwości młodzieży oraz dorosłych odwiedzających Polskę z Marszem Żywych. Przygotowywano także ewaluację kolejnych wizyt.

Podczas spotkań towarzyszących seminarium goście poznawali działalność edukacyjną muzeum, zasoby Centrum Informacyjnego i spotykali się z osobami zaangażowanymi w powstawanie wystawy stałej, m.in. Barbarą Kirchenblatt-Gimblett oraz Joanną Fikus. Odwiedzili również warszawski oddział Jewish Community Center (JCC), cmentarze żydowskie na Okopowej i na Św. Wincentego oraz synagogę Ec Chaim.

  Marsz Żywych
 

Marsz Żywych to Międzynarodowa organizacja, dzięki której co roku kilkanaście tysięcy Żydów z całego świata odwiedza Polskę i bierze udział w marszu pamięci w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau (sam marsz zwany jest także Marszem Żywych – stąd nazwa organizacji).

Od kilku lat do programu wizyt włączane są elementy wykraczające poza tematykę Zagłady. Co roku część grup IMOL decyduje się na zwiedzanie wystawy w Muzeum Polin, a dzięki wspólnemu przygotowaniu tych wizyt chętnych jest coraz więcej.

W roku 2016 było to ponad 3 000 osób w ciągu tygodnia Marszu Żywych. Współpraca między muzeum i IMOL pozwala także oprowadzającym po wystawie na lepsze dostosowanie programu i charakteru wizyty do potrzeb osób z różnych części świata.

"Co wyniosę najwartościowszego z seminarium? Nowe spojrzenie na doświadczenia polsko-żydowskie" Przedstawiciel Marszu Żywych

Przedstawiciele i przedstawicielki Marszu podkreślali, że dzięki wizycie w muzeum, za pośrednictwem przewodników i przewodniczek Polin, mogą przekazać swoim grupom informacje o bogactwie i zróżnicowaniu życia żydowskiego w Polsce do czasów II wojny światowej, a także o odrodzeniu życia żydowskiego w Polsce po Zagładzie. Wizyta w Polin powinna być ważną częścią programu w Polsce, umożliwiającą pokazanie złożoności historii Żydów polskich. Niezwykle cenne okazało się nawiązanie osobistych relacji, wymiana doświadczeń i poglądów.

"Wspaniale jest poznawać się nawzajem oraz wypracowywać pomysły na współpracę" Przedstawicielka Marszu Żywych

 

Wydarzenie współfinansowane przez International March of the Living, March of the Living UK oraz Global Education Outreach Program

International March of the LivingMarch of the Living UK

 

Wydarzenie zorganizowane w ramach GEOP

 

Wydarzenie zorganizowane dzięki wsparciu Fundacji Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
 
 

 

07.03.2017