Edukacja

"1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki"

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich
15.03.2017