Muzeum

14.04.2017

Barbara Kirshenblatt-Gimblett członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk

Prof. Barbara Kirshenblatt-GimblettProf. Barbara Kirshenblatt-GimblettProf. Barbara Kirshenblatt-GimblettProf. Barbara Kirshenblatt-GimblettProf. Barbara Kirshenblatt-GimblettProf. Barbara Kirshenblatt-GimblettProf. Barbara Kirshenblatt-GimblettProf. Barbara Kirshenblatt-Gimblett
Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Profesor Barbara Kirshenblatt-Gimblett, główna kuratorka wystawy stałej Muzeum POLIN, otrzymała członkostwo Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk (American Academy of Arts and Sciences).


To niezwykle prestiżowe wyróżnienie – członkami akademii byli m.in.: Benjamin Franklin, Albert Einstein, Akira Kurosawa czy Nelson Mandela.

Celem akademii, sformułowanym w 1780 roku, jest „kultywowanie każdej sztuki i nauki która może przyczyniać się do rozwijania zainteresowań, czci, godności i szczęścia wolnych, niezależnych i prawych ludzi”.

Formalna uroczystość przyjęcia nowych członków akademii będzie miała miejsce 7 października br. w Cambridge w Massachusetts.

Cały zespół Muzeum POLIN serdecznie gratuluje Barbarze Kirshenblatt-Gimblett tego znaczącego wyróżnienia.

14.04.2017