Wydarzenie
16-20.08.2017

5. edycja PARDES FESTIVAL | Kazimierz Dolny

Pardes Festival
Pardes Festival, fot. Fundacja Spichlerz Kultury; wycinanka: Joanna Matyjasek; oprawa graficzna: Lidia Dańko

Zapraszamy na Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską, 16-20 sierpnia, w Kazimierzu Dolnym.


Fundacja Spichlerz Kultury zaprasza na cykl wydarzeń o charakterze interdyscyplinarnym: spacery tematyczne po kolekcji Muzeum Nadwiślańskiego, prezentacje multimedialne, warsztat wycinanki żydowskiej, koncerty, spacer śladami cmentarzy żydowskich w Kazimierzu Dolnym i pokazy filmowe. W programie także wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej, w którym zgromadzono cenne obiekty żydowskiej kultury materialnej.

Piąta edycja festiwalu pomyślana jest jako podsumowanie i nawiązanie do wątków festiwalowych i wydarzeń z lat ubiegłych. Organizatorzy zapraszają na spotkania na skrzyżowaniu szlaków żydowskich, powracają do tematów romskich, ormiańskich i łemkowskich, które pojawiły się we wcześniejszych edycjach Pardes Festival. Ważnym wątkiem programu festiwalowego jest ­­– od pierwszej edycji – historia polsko-żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu Dolnym i szeroko rozumiana sztuka żydowska.

O Kazimierzu Dolnym, jego walorach architektonicznych i krajobrazowych napisano już tomy, o jego wyjątkowości przekonywali też polscy i żydowscy literaci. Piękno miasteczka i jego niezwykły klimat artystyczny utrwalili malarze pochodzący z różnych środowisk, wśród których liczną grupę stanowili artyści pochodzenia żydowskiego. Przedwojenny Kazimierz Dolny został utrwalony w filmach kręconych w języku jidysz, które natychmiast trafiały do dystrybucji w Ameryce. Potencjał, jaki niesie ze sobą bogactwo kulturowe Kazimierza, uroda tego miejsca i jego genius loci, czynią je lokalizacją wprost idealną na Pardes Festival.

Zachęcamy do odwiedzania festiwalowego facebooka: facebook.com/PardesFestival

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest patronem honorowym Pardes Festival.