Ogłoszenie

Oferta pracy: Główna specjalistka / główny specjalista ds. zamówień publicznych

zdjęcie ilustracyjne
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:

Główna specjalistka / główny specjalista ds. zamówień publicznych


Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: GS/SZP

Opis stanowiska główna specjalistka / główny specjalista ds. zamówień publicznych


Podstawowe obowiązki:

 • koordynacja prawidłowego funkcjonowania Sekcji Zamówień Publicznych, w tym nadzorowanie zadań wykonywanych przez specjalistę w ramach niniejszej Sekcji,
 • prowadzenie postępowań przetargowych w pełnym zakresie m.in. tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, istotnych postanowień umowy, ogłaszanie postępowań, korespondencja z wykonawcami, ocena formalna ofert, tworzenie wezwań do uzupełnień, wyjaśnień, wykluczeń, ogłaszanie wyników, podpisywanie umów, przygotowywanie wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • tworzenie rocznego planu zamówień publicznych i jego bieżąca aktualizacja,
 • nadzór nad zamówieniami  i wydatkami powyżej i poniżej progu przetargowego,
 • monitorowanie procesu realizacji zamówień i projektów zakupowych,
 • wsparcie pracowników merytorycznych w procesie przygotowania dokumentacji przetargowej (m.in. OPZ, kosztorysy),
 • udział w komisjach przetargowych,
 • opracowywanie odwołań, przystąpień oraz przygotowywanie dokumentacji na posiedzenia i rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • przygotowywanie projektów umów, opinii prawnych i wewnętrznych procedur w zakresie zamówień publicznych w ścisłej współpracy z Radcą Prawnym,
 • prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu obowiązujących procedur i przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • tworzenie sprawozdań na potrzeby muzeum i  instytucji zewnętrznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane prawnicze),
 • ukończone studia podyplomowe albo kursy z  zakresu zamówień publicznych,
 • udokumentowane doświadczenie  w pracy na podobnym stanowisku zdobyte w instytucjach zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych, w tym:
 • min. 3 letnie doświadczenie w samodzielnej obsłudze zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • doświadczenie w tworzeniu rocznego planu zamówień publicznych,
 • doświadczenie w monitorowaniu realizacji procesu zamówień i realizacji projektów oraz koordynacji procesu ofertowania poniżej progu przetargowego,
 • biegła znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych i umiejetność ich praktycznego zastosowania,
 • doświadczenie w tworzeniu harmonogramów, sprawozdań, rozliczeń,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • komuinikatywność  i umiejetnośc współpracy z innymi.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury/muzeach będzie dodatkowym atutem,
 • znajomośc języka angielskiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • dostęp do oferty muzeów i możliwość skorzystania z karty ICOM,
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres.: rekrutacja@polin.pl do dnia 20.07.2017. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: GS/SZP. Informujemy, że z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatkami/ kandydatami skontaktujemy się do dnia 31.07.2017 r.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.)."