Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 1-3: Dzieci i ryby głosu nie mają? O prawach dziecka i Januszu Korczaku

Pięcioro dzieci siedzi przy stoliku w sali edukacyjnej w Muzeum POLIN i trzyma przed sobą kolorowe obrazki.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Znane powiedzenie mówi, że „dzieci i ryby głosu nie mają”. A jak jest naprawdę? W czasie warsztatów zaprosimy dzieci do różnych zabaw, dzięki którym poznają swoje podstawowe prawa.

Odkryją też niezwykłą postać Janusza Korczaka, atmosferę Domu Sierot i panujące w nim zasady. Na wystawie o międzywojennej Polsce rozwiążą zagadki, a w sali każdy wykona tabliczkę z wybranym przez siebie prawem dziecka.

Słowa kluczowe: prawa dziecka, pedagogika korczakowska, międzywojenna Polska.

Miejsce warsztatów: Centrum Edukacyjne i wystawa stała (galeria "Na żydowskiej ulicy").