Wydarzenie

03.08.2017

> 16:00 – 17:00 > Spotkanie na skwerze: Odkrywcy historii

Jak odkrywać historie? Gdzie szukać interesujących nas informacji? Czy badanie historii może być pasją, a historyk detektywem? 

Prowadzenie:

Jagna Kofta - edukatorka i przewodniczka. Prowadzi zajęcia, wycieczki dla uczniów i dorosłych na temat kultury i historii Żydów. Jest współautorką aplikacji „Warszawa jest moja” – spacery śladami Janusza Korczaka i płyty edukacyjnej o warszawskich Żydach „Warszawa, Warsze”.

Goście:

Ryszard Mączewski - dziennikarz. Autor książki "Warszawa między wojnami – opowieść o życiu stolicy 1918-1939", "Warszawa, której nie ma" oraz artykułów przybliżających historię Warszawy.
 
Michał Majewski - historyk, kierownik Sekcji Informacji Historycznej Muzeum POLIN. Prowadzi własną pracownię poszukiwań genealogicznych „Mishpaha”. Specjalista w zakresie prowadzenia badań archiwalnych oraz koordynacji i nadzoru nad pracami badaczy.
 
Aleksandra Przeździecka-Kujałowicz - historyczka sztuki, kulturoznawczyni, adiunkt w Dziale Zbiorów Muzeum POLIN. 
03.08.2017