Ogłoszenie

Ogłoszenie udzieleniu zamówienia na realizację wystawy "Krew. Łączy i dzieli"

Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN informuje o udzielonym zamówieniu na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, którego przedmiotem jest realizacja wystawy "Krew. Łączy i dzieli", wg projektu wykonawczego wystawy.


Zamawiający zawarł umowę za realizację wystawy "Krew. Łączy i dzieli", wg projektu wykonawczego wystawy. Zamówenia udzielono: IKG Aleksander Sieklicki.

Podstawa prawna udzielanego zamówienia: Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii "Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne".