Menora Info

Żydowskie jedzenie – zapomnienie czy powrót?

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich
17.10.2017