Warsztaty

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Rozbrajamy stereotypy

Rozbrajamy stereotypy, warsztaty, wystawa czasowa, Krew. Łączy i dzieli
fot. M. Starowieyska/ Muzeum Historii Żydów Polskich

Specjalne warsztaty edukacyjne prowadzone na wystawie czasowej "Krew. Łączy i dzieli". Wspólnie znajdziemy odpowiedź na pytania: jak na podstawie legendy – a współcześnie fake newsów może utrwalić się stereotyp? Kiedy stereotypy zaczynają rządzić naszym zachowaniem i stają się niebezpieczne? Do jakich konsekwencji mogą doprowadzić?


Punktem wyjścia do naszej rozmowy staną się fałszywe legendy o krwi rozpowszechnione w średniowiecznej Europie i funkcjonujące do dziś, które doprowadziły do pogromów na Żydach i były wykorzystywane w nazistowskiej propagandzie. Analizując zaprezentowane na wystawie przykłady i biorąc udział w ćwiczeniach, uczniowie i uczennice poznają mechanizmy tworzenia się i utrwalania stereotypów oraz zastanowią się nad sposobami ich "rozbrajania".  

Słowa kluczowe: fake news, stereotyp, propaganda, legenda krwi, pogromy

Możliwe terminy: codziennie (oprócz wtorków, gdy muzeum jest nieczynne)

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne oraz wystawa czasowa "Krew Łączy i dzieli"

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Cena biletów: 150 zł / grupa wraz z opiekunkami (opiekunami)

Rezerwacje: Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

30.10.2017