Muzeum

Przedłużenie terminu składania prac w etapie drugim konkursu

Konkurs na system graficzny muzeumKonkurs na system graficzny muzeumKonkurs na system graficzny muzeumKonkurs na system graficzny muzeumKonkurs na system graficzny muzeumKonkurs na system graficzny muzeumKonkurs na system graficzny muzeumKonkurs na system graficzny muzeum
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Komisja Konkursowa przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - organizatora "Konkursu na wybór autora systemu graficznego Muzeum POLIN" na podstawie rozdziału VII ust. 4 "Regulaminu konkursu na wybór autora systemu graficznego Muzeum POLIN" dokonuje zmiany terminu określonego w rozdziale VII ust. 4 regulaminu i wyznacza nowy termin nadsyłania prac konkursowych - do dnia 18 grudnia 2017 r., do godz. 24:00.


W związku z powyższym zawiadamiamy, że pracę konkursową należy nadesłać drogą elektroniczną do dnia 18 grudnia 2017 r., do godz. 24:00 na adres: konkurs1@polin.pl.

17.11.2017