Nauka

Darius Sakalauskas

Dariusz Sakalauskas

Darius Sakalauskas jest doktorantem w dziedzinie historii na Uniwersytecie Wileńskim na Litwie. Jego badania skupiają się na historii gospodarczej okresu późnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W swoim projekcie doktoranckim zatytułowanym „Procesy społeczno-ekonomiczne w Wilnie w XVII i XVIII wieku: zarządzenie kapitałem prywatnym” przeanalizuje różne grupy działaczy społeczno-ekonomicznych pod względem ich zaangażowania w kapitał prywatny, jego akumulację, praktyki inwestycyjne, uzasadnianie podejmowanych decyzji i zawierane partnerstwa. Jedną z analizowanych grup będzie lokalna społeczność żydowska i jej poszczególni członkowie.

Darius Sakalauskas działa też aktywnie na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego na Litwie: jest współpracownikiem Centrum Badawczego https://www.jewishstudies.lt, kierował projektem http://discoverjewishlithuania.com/. Obecnie jest kierownikiem projektu rozwoju Szlaku Kulturowego Żydowskiego na Litwie.

Podczas pobytu badawczego GEOP w Muzeum POLIN, Darius Sakalauskas będzie pracował nad projektem badawczym zatytułowanym „Żydzi jako pośrednicy finansowi w mieście i okolicy: obraz głównego ośrodka miejskiego w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII w.”. Celem projektu jest badanie roli społeczności żydowskiej w sektorze finansowym w stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII wieku. Badania skupią się na analizie zdolności finansowej wspólnoty i jej poszczególnych członków, uzasadnień podejmowanych decyzji, możliwych partnerstw, a także instytucjonalnych przeszkód i wsparcia. Co więcej, autor porówna też Wilno z innymi ośrodkami miejskimi Rzeczypospolitej, szczególnie szybko rozwijającą się w XVIII wieku Warszawą. Wynikiem przeprowadzonych badań będzie artykuł i wkład do pracy doktorskiej.

Darius Sakalauskas będzie przebywał na rezydencji naukowej Muzeum POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznego od stycznia do kwietnia 2018 r.

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Foundation for Jewish Life & Culture i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.