Ogłoszenie

Informacja o udzieleniu zamówienia na prowadzenie zajęć oraz warsztatów rodzinnych z oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na rok 2018

Muzeum POLIN, budynek, hol główny
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN informuje, że udzieliło zamówienie na dostawy / usługi z zakresu działalności kulturalnej na rok 2018.

Przedmiot zamówienia:

 • prowadzenie zajęć z oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN skierowanej do szkół i przedszkoli w tym grup osób z niepełnosprawnościami,
 • prowadzenie warsztatów rodzinnych z oferty edukacyjnej Miejsce Edukacji Rodzinnej „U króla Maciusia” skierowanej do rodzin z dziećmi w wieku 0-10 lat.

Zamówienia udzielono 17 osobom:

 1. Stanisław Niemojewski
 2. Alicja Kamasa
 3. Malina Baranowska-Janusz
 4. Katarzyna Niewczas
 5. Kamila Jarosińska
 6. Alles Clever Borkowska
 7. Renata Płotczyk
 8. Tomasz Niedziela
 9. Michał Fijka
 10. Diana Byra
 11. Szymon Gotowski
 12. Adam Kaczmarek
 13. Magdalena Ogieniewska-Małecka
 14. Karolina Jastrzębska-Mitzner
 15. Aleksandra Karkowska-Rogińska
 16. Jagna Kofta
 17. Maria Pawlak

Podstawa udzielenia zamówienia: Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.