Rocznice i święta

22 stycznia 2018

155 rocznica wybuchu powstania styczniowego

155 rocznica wybuchu powstania styczniowego155 rocznica wybuchu powstania styczniowego155 rocznica wybuchu powstania styczniowego155 rocznica wybuchu powstania styczniowego155 rocznica wybuchu powstania styczniowego155 rocznica wybuchu powstania styczniowego155 rocznica wybuchu powstania styczniowego155 rocznica wybuchu powstania styczniowego
fot. Stowarzyszenie Żydowskie instytut Historyczny

22 stycznia 2018 roku - z okazji 155 rocznicy wybuchu powstania styczniowego przedstawiciele Stowarzyszenia ŻIH wraz z dyrekcją Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN złożyli kwiaty na grobie Henryka Wohla - dyrektora Wydziału Skarbu Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym.


Za udział w powstaniu styczniowym został skazany na zesłanie na Syberię, skąd powrócił po dwudziestu latach w 1882. Zmarł w 1907 roku w Warszawie. Testamentem cały majątek przeznaczył dla organizacji i instytucji patriotycznych.

>>CZYTAJ WIĘCEJ

26.01.2018