Muzeum

Zgłoszenia do 18.02.2018

Humanity in Action Fellowship 2018

Humanity in ActionHumanity in ActionHumanity in ActionHumanity in ActionHumanity in ActionHumanity in ActionHumanity in ActionHumanity in Action
fot. Humanity in Action

Fundacja Humanity in Action Polska zaprasza do udziału w Międzynarodowej Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej (Humanity in Action Fellowship 2018).

Tegoroczne edycje programu odbędą w Warszawie, Berlinie oraz w Atlancie. Aplikuj już teraz i dołącz do sieci aktywistów działających na rzecz praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego!
 
Fundacja Humanity in Action Polska inspiruje młodych ludzi do podejmowania efektywnych i twórczych działań na rzecz osób/grup dotkniętych dyskryminacją. Pomaga im rozwijać wiedzę i umiejętności potrzebne do działania na rzecz praw człowieka.
 
Programy Humanity in Action są bezpłatne. Uczestnicy mają pokryte koszty zakwaterowania, lokalnego transportu, transportu na międzynarodową konferencję w Strasburgu (dotyczy tylko programów europejskich) i większą część kosztów wyżywienia.
 

Dla kogo?

Fundacja Humanity in Action Polska zaprasza do udziału w HIA 2018 młodych ludzi z potencjałem i pomysłami, którzy interesują się prawami człowieka i często mają już za sobą pierwsze pro-obywatelskie inicjatywy albo te na rzecz walki z dyskryminacją. Być może byłeś wolontariuszem albo byłaś członkinią inicjatywy społecznej, pomagałeś rozkręcić kampanię/społeczny startup albo masz pomysł na innowację w aktywizmie? A może dopiero chcesz zacząć zajmować się prawami człowieka i masz pierwsze pomysły na to, co chcesz zrobić? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań, odpowiadasz pozytywnie – aplikuj!
 
Wymagania:
  • wiek 18-28 lat,
  • status studenta (dowolny kierunek studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich) lub absolwenta (warunek ukończenia studiów nie wcześniej niż w 2016 roku),
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Gdzie i kiedy?

Odrębne programy odbywają się w dniach 8 czerwca - 8 lipca 2018 r. w Warszawie i Berlinie (oba programy kończy wspólna międzynarodowa konferencja HIA w Strasburgu w dniach 5-8 lipca) oraz od 10 lipca do 5 sierpnia 2018 r. w Atlancie.


O Akademii Praw Człowieka – Humanity in Action Fellowship

Międzynarodowe programy Humanity in Action skupiają się na relacjach pomiędzy większością społeczeństwa a grupami narażonymi na dyskryminację w danym kraju. Dyskutujemy o prawach człowieka oraz prawach obywatelskich używając współczesnej oraz historycznej perspektywy, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń II Wojny Światowej i Holocaustu. Jednocześnie podczas warsztatów i treningów przekazujemy uczestnikom/czkom praktyczne umiejętności liderskie i szukamy wspólnie rozwiązań zapobiegających dyskryminacji czy mowie nienawiści. Każda edycja programu jest niepowtarzalna. Według rankingów Human Rights Careers, ProFellow i College Magazine HIA Fellowship jest uznany za jeden z najlepszych tego typu programów edukacyjnych do których należą jeszcze prestiżowe programy m.in. Komisji Fulbrighta, czy Uniwersytetu Princeton.

Warszawski program Akademii podejmie aktualne i najważniejsze problemy i wyzwania społeczno-kulturowe dotyczące i dotykające Polski. Poruszymy kwestie m.in. przedsiębiorczości społecznej, warunków na rzecz inicjowania zmiany i innowacji społecznych, tzw. „kryzysu migracyjnego”, wzrostu populizmu zagrażającego prawom człowieka, praw kobiet, osób LGBTQIA oraz innych marginalizowanych grup. Pracując w międzynarodowych zespołach, pod mentorską opieką, uczestnicy/czki wypracują koncepcje jak korzystając z narzędzi m.in. społecznego biznesu, innowacyjnej edukacji i kampanii społecznych zapobiegać i reagować na niepokojące zjawiska.

W Berlinie tematy spotkań obejmą przede wszystkim problematykę sytuacji i integracji uchodźców oraz wzrastającej wrogości wobec muzułmanów. Ponadto poruszone zostaną kwestie dotyczące pamięci historycznej oraz tożsamości zróżnicowanego niemieckiego społeczeństwa. 

Podczas programu amerykańskiego w Atlancie uczestnicy/czki będą w szczególności rozważać kwestie relacji rasowych i rasizmu, nurtu „restorative justice”, praw obywatelskich, relacji rdzennych Amerykanów z resztą społeczeństwa oraz problematykę imigracji. Natomiast w drugim amerykańskim programie uczestnicy/czki będą odkrywać współczesną biografię Detroit – miasta, które jest symbolem ogromnych napięć wywołanych przez zmiany gospodarcze i kulturowe w XX i XXI wieku w Ameryce. Program obejmie tematy inkluzji społecznej i demokracji, zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwego planowania przestrzennego miasta, przedsiębiorczości społecznej i zdrowia publicznego.

 

Więcej informacji:

01.02.2018