Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na produkcję, montaż i demontaż wystawy czasowej "Obcy w domu. Wokół Marca 68"

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich informuje o ogłoszeniu zamówienia na produkcję, montaż i demontaż wystawy czasowej "Obcy w domu. Wokół Marca 68".


Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii "Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne".

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą na produkcję wystawy czasowej "Obcy w domu. Wokół Marca 68". W ramach realizacji wystawy przewidziane są w szczególności następujące czynności:
  • wykonanie zabudowy wystawy, w tym ścianek, podwieszeń;
  • wykonanie gablot ekspozycyjnych i lightboxów;
  • wydruk i montaż grafik na ściany, tekstów, podpisów do obiektów; 
  • montaż elementów scenografii wystawy w przestrzeni sali wystawy czasowych muzeum;
  • demontaż wystawy po jej zakończeniu.

Termin i miejsce negocjacji: 21 lutego 2018, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

Załączniki: