Muzeum

Apel Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych

Mateusz Morawiecki podczas konferencji. W tle polskie i unijne flagi. W lewym dolnym rogu logo POLIN i portalu Polscy Sprawiedliwi.
fot. Polscy Sprawiedliwi / Muzeum Historii Żydów Polskich

26 lutego 2018 r. przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata spotkali się z Premierem RP Mateuszem Morawieckim, aby przekazać swój apel, skierowany do rządów, parlamentów i narodów Polski i Izraela w odpowiedzi na toczącą się dyskusję wokół nowelizacji Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Apel Towarzystwa podpisało blisko 50 Sprawiedliwych.

W spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie wzięli udział prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwch wśród Narodów Świata Anna Stupnicka-Bando, p.o. sekretarza Irena Senderska-Rzońca, członek zarządu Tadeusz Stankiewicz, a także członkowie Witold Lisowski, Stanisława Śliwińska i Ryszard Zieliński. Na ręce premiera Mateusza Morawieckiego przekazali apel, który został zaadresowany także do Premiera Państwa Izrael Benjamina Netanjahu, Przewodniczącego Knesetu Juli-Joel Edelsteina i Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.
 
TREŚĆ APELU (PISOWNIA ORYGINALNA):
 
Kto ratuje jedno życie — ratuje cały świat
 
Pan Benjamin Netanjahu, Premier Izraela
Pan Mateusz Morawiecki, Premier Rzeczypospolitej Polski
Pan Juli-Joel Edelstein, Przewodniczący Knesetu
Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polski
 
 
Apel uhonorowanych przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie 
polskich Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Do rządów oraz parlamentów Izraela i Polski.
Do narodów, polskiego i żydowskiego. 
 
 
My Sprawiedliwi, ostatni żyjący spośród 6850 polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, zwracamy się z apelem do rządów i parlamentów Izraela i Polski, o powrót na drogę dialogu i pojednania.
 
W okresie wojny światowej byliśmy świadkami zagłady narodu żydowskiego i mordowania Polaków przez Niemców. Zabito 6 milionów obywateli Rzeczypospolitej, w tym 3 miliony polskich Żydów. Mimo ogromnych strat naród polski przetrwał, ale społeczność polskich Żydów przestała istnieć. W tych strasznych czasach, gdy w okupowanej Polsce groziła kara śmierci za jakąkolwiek pomoc naszym żydowskim współobywatelom, wielu podjęło wyzwanie niesienia pomocy. Setki Polaków ten czyn solidarności przypłaciło życiem, dając świadectwo najwyższej miłości bliźniego.
 
Prosimy, aby nie pisać historii na nowo. Największa tragedia w dziejach obu naszych narodów została raz na zawsze zapisana w trakcie czarnej nocy nazistowskiej okupacji, której ofiaramy jesteśmy do dzisiaj my wszyscy.
 
Jak w każdym, także i w naszym narodzie byli wówczas ludzie nikczemni. Postępowali we własnym imieniu, nie w imieniu polskiego państwa. Byli jednak Polakami. Ich także baliśmy się.
 
Jednak to w ramach zbrodniczej polityki Adolfa Hitlera i na rozkaz władz niemieckich powstawały obozy koncentracyjne i obozy zagłady na terenach polskich i III Rzeszy: w Auschwitz-Birkenau, Sobiborze, Bełżcu, Treblince, Mauthausen-Gusen, Gross-Rosen, Ravensbruck... To Niemcy zniszczyli wiosną 1943 roku warszawskie getto, a rok później całą Warszawę – stolicę Polski, mordując w tym mieście ok. 180 tys. Polaków.
 
Nie zgadzamy się na skłócanie Żydów i Polaków. Apelujemy, aby nasze dwa narody połączone blisko 1000-letnią, wspólną historią, budowały przymierze i przyszłość w Polsce, Europie, Izraelu i Ameryce, oparte na przyjaźni, solidarności i prawdzie.
 
My Sprawiedliwi, nosząc w pamięci prawdę o tamtych czasach, prosimy wszystkich o empatię i rozwagę, o wrażliwość przy tworzeniu prawa i odpowiedzialną medialną narrację, o uczciwe i niezależne badania historyczne – gdyż tylko takie służą wyjaśnieniu tego, co wymaga wyjaśnienia, o dialog i serdeczność.
 
Warszawa, 26 lutego 2018 roku.
 
W imieniu ostatnich żyjących polskich Sprawiedliwych:
 
Anna Stupnicka-Bando, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
Józef Walaszczyk, wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
Irena Senderska-Rzońca, p.o. sekretarza zarządu Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
Tadeusz Stankiewicz, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
 
Maria Augustyn, Krystyna Dańko, Teresa Dietrich, Alicja Drzał, Władysława Dudziak, Jadwiga Gowrych, Mirosława Gruszczyńska, Zofia Jadwiszczok, Maksymilian Jarosz, Łucja Jurczak, Stanisława Kac, Wanda Kolomijska, Krystyna Kowalska, Janusz Kowalski, Anna Koźmińska, Marianna Krasnodębska, Stefan Krusiński, Zofia Krzyżanowska, Anna Krzyżowska, Helena Kuśmierz, Anna Lewandowska, Witold Lisowski, Zbigniew Mańkowski, Janina Mazur, Andrzej Mikołajków, Leszek Mikołajków, Maria Nowak, Wacław Nowiński, Ireneusz Rajchowski, Lech Rościszewski, Janina Rościszewska-Krawczyk, Janina Różecka, Aurelia Rudyk, Zofia Siemieńska, Barbara Strzelecka, Alicja Szczepaniak-Schnepf, Bogdan Szymański, Anna Szymczyk, Stanisława Śliwińska, Helena Troszczyńska, Jadwiga Wolf, Krystyna Wiśniewska, Ryszard Witkowski, Ryszard Zieliński, Eugenia Złotko, Janina Zwolicka
 
Załączniki: