Muzeum

Rada Muzeum POLIN: kadencja 2018-2022

Pomnik Bohaterów Getta i budynek Muzeum POLIN.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W dniu 23.02.2018 zostało opublikowane Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na kadencję 2018-2022 (Dz. U. MKiDN z 23.02.2018, poz. 15). Poniżej pełna treść zarządzenia.

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO*

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2017 r. poz. 972 i 1086) w związku z § 11 ust. 2 statutu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (Dz.Urz. MKiDN poz. 31) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na kadencję w latach 2018-2022, w następującym składzie:

 1. Artur Hofman
 2. Ewa Malinowska-Grupińska
 3. dr Aleksandra Katarzyna Namysło
 4. Małgorzata Niezabitowska
 5. prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
 6. Shana Penn
 7. Zygmunt Rolat
 8. prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld
 9. Ryszard Schnepf
 10. Jarosław Sellin
 11. Albert Stankowski
 12. dr Mateusz Szpytma
 13. Marian Turski
 14. Piotr Wiślicki
 15. Renata Wiśniewska.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 


* Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 13.12.2017 w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U. poz. 2321).