Ogłoszenie

Informacja o udzielanym zamówieniu na dostawy / usługi z zakresu działalności kulturalnej: prowadzenie animacji dziecięcej na rok 2018

Muzeum POLIN, budynek, hol główny
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN informuje, że udzieliło zamówienie na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej na rok 2018.

Przedmiot zamówienia:

  • prowadzenie animacji dziecięcej dla Miejsca Edukacji Rodzinnej „U króla Maciusia” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
  • prowadzenie animacji dziecięcej urodzin dla Miejsca Edukacji Rodzinnej „U króla Maciusia” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.


Zamówienia udzielono 7 osobom:

  1. Katarzyna Tobijasz
  2. Aleksandra Karkowska-Rogińska
  3. Adrianna Głowacka
  4. Maria Pawlak
  5. Tomasz Niedziela
  6. Szymon Gotowski
  7. Kamila Jarosińska

Podstawa udzielenia zamówienia: Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.