Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na prowadzenie archiwum zakładowego i koordynację czynności kancelaryjnych

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest prowadzenie archiwum zakładowego i koordynacja czynności kancelaryjnych. 


W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie CV, oferty na formularzu ofertowym i podpisanego oświadczenia (wzór formularza ofertowego i oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 1) na adres e-mail: mlazarczyk@polin.pl najpóźniej do dnia 30 marca 2018 r. włącznie.

Pełna treść zapytania z warunkami realizacji zamówienia i kryteriami oceny oferty, znajduje się w załącznikach poniżej.

Załączniki: