Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania obiektów do digitalizacji

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie do digitalizacji zgodnie z wytycznymi Archiwum Narodowego w Krakowie następujących jednostek archiwalnych: Zespół: 29/218/0 Starostwo Grodzkie Krakowskie » Seria: 3.4 Referat Bezpieczeństwa Publicznego - Sprawy porządku publicznego » Jednostki: 414 - 425.


Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności przygotowanie materiałów do skanowania w porozumieniu z Archiwum, zgodnie z wymogami określonymi w ZARZĄDZENIU Nr 14 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych, Rozdział 3, paragraf 8, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego zapytania. Realizacja usługi dokonywana będzie w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie, bądź w miejscu wskazanym przez Archiwum w godzinach pracy Archiwum.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 czerwca 2018.

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę w formie elektronicznej, zawierającą wypełniony, zeskanowany formularz ofertowy, stanowiący załącznik numer 2 do niniejszego zapytania oraz wszelkie oświadczenia należy przesłać na adres [email protected] do dnia 09.04.2018 do godz. 18.00.

Pełna treść zapytania ofertowego, wraz z informacjami o kryteriach oceny ofert i wymaganymi formularzami znajduje się w pliku PDF poniżej.

Załączniki:
  • Zapytanie ofertowe na przygotowanie do digitalizacji obiektów zgodnie z wytycznymi Archiwum Narodowego w Krakowie
    Pobierz plik 254.09 KB / PDF