Muzeum

Stanowisko Kolegium Społecznego organizacji działających na rzecz krzewienia kultury i historii polskich Żydów

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Szanowny Panie Profesorze,


w imieniu reprezentowanych przez nas w Kolegium Społecznym organizacji działających na rzecz krzewienia kultury i historii polskich Żydów, pragniemy wyrazić nasze poparcie dla działań Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dotyczy to także wystawy "Obcy w domu. Wokół Marca '68", przypominającej o wydarzeniach, które w gorzki sposób zapisały się w pamięci polskich Żydów i ostrzegającej przed powracającym nienawistnym językiem Marca.


Muzeum POLIN powstało jako miejsce rzetelnego przedstawiania historii i szczerego dialogu - tak o przeszłości, jak i sprawach współczesnych. Pod Pana kierownictwem wypełnia te zadania w bardzo dobry sposób. Przyciąga co roku setki tysięcy gości z kraju i zagranicy, zyskało najważniejsze europejskie nagrody muzealne oraz powszechny szacunek i uznanie. Tym większym smutkiem i niepokojem napawają nas niedawe ataki na muzeum w mediach oraz bezpodstawna krytyka jego działalności.

W trudnym momencie przekazujemy Panu wyrazy naszego poparcia i solidarności.

Anna Chipczyńska (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie)
Andrzej Folwarczny (Forum Dialogu Między Narodami)
Artur Hofman (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce)
Sergiusz Kowalski (B'nai B'rith Polska - Loża Polin)
Monika Krawczyk (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego)
Tomasz Miedziński (Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej)
Jonathan Ornstein (JCC Kraków)
Agata Rakowiecka (JCC Warszawa)
Michael Schudrich (Naczelny Rabin Polski)
Inka Sobolewska (Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu)

Paweł Śpiewak (Żydowski Instytut Historyczny)
Gołda Tencer (Fundacja Shalom)
Marian Turski (Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce)
Krzysztof Urbański (Stowarzyszenie Drugie Pokolenie)
Piotr Wiślicki (Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce)

Załączniki:
  • Stanowisko Kolegium Społecznego [PDF]
    Pobierz plik659.44 KB / pdf
03.04.2018