Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na przygotowanie jednostek archiwalnych do digitalizacji zgodnie z wytycznymi Archiwum Narodowego

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie do digitalizacji zgodnie z wytycznymi Archiwum Narodowego w Krakowie następujących jednostek archiwalnych: Zespół: 29/218/0 Starostwo Grodzkie Krakowskie » Seria: 3.4 Referat Bezpieczeństwa Publicznego - Sprawy porządku publicznego » Jednostki: 414 - 425.


Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania do digitalizacji, zgodnie z wytycznymi Archiwum Narodowego w Krakowie, następujących jednostek archiwalnych: Zespół: 29/218/0 Starostwo Grodzkie Krakowskie » Seria: 3.4 Referat Bezpieczeństwa Publicznego - Sprawy porządku publicznego » Jednostki: 414 – 425. 

Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: przygotowanie materiałów do skanowania w porozumieniu z Archiwum, zgodnie z wymogami określonymi w ZARZĄDZENIU Nr 14 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych, Rozdział 3, paragraf 8, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego zapytania. Realizacja usługi dokonywana będzie w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie, bądź w miejscu wskazanym przez Archiwum w godzinach pracy Archiwum.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 czerwca 2018.

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę w formie elektronicznej, zawierającą wypełniony, zeskanowany formularz ofertowy, stanowiący załącznik numer 2 do niniejszego zapytania oraz wszelkie oświadczenia należy przesłać na adres [email protected] do dnia 12 kwietnia 2018 r. do godz. 18.00.

Pełna informację na temat zapytania ofertowego wraz z informacjami o kryteriach i sposobach oceny oferty znaleźć można w załączonym pliku PDF.

Załączniki:
  • Zapytanie ofertowe na przygotowanie jednostek archiwalnych do digitalizacji zgodnie z wytycznymi Archiwum Narodowego
    Pobierz plik 254.05 KB / PDF