Muzeum

Apel prezydium Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM Polska

Muzeum POLINMuzeum POLINMuzeum POLINMuzeum POLINMuzeum POLINMuzeum POLINMuzeum POLINMuzeum POLIN
fot. M. Jeżyk / Muzeum Historii Żydów Polskich

Członkowie prezydium Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM Polska apelują do Pana Ministra [Kultury i Dziedzictwa Narodowego] o interwencję medialną i merytoryczną, która byłaby odpowiedzią na serię wypowiedzi skierowanych pod adresem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Państwowego Muzeum na Majdanku.


Z wielkim zaniepokojeniem odbieramy naruszenie autorytetu instytucji, których organizatorem lub współorganizatorem jest Pan Minister, a które od wielu lat chronią pamięć najbardziej dramatycznych wydarzeń minionego wieku i prowadzą dzialalność edukacyjną, która przeciwdziała nawrotom przemocy i poniżenia wobec rodzaju ludzkiego.

Uważamy, że ten dorobek polskiego muzealnictwa nie powinien być narażany na szwank w doraźnych sporach o podtekstach politycznych, oraz że zaistniala sytuacja powinna spotkać się z reakcją władz Polski. Zwracamy się również z apelem do Pana Ministra o zapewnienie tym muzeom, ich zespolom i dyrektorom jak najlepszych warunków do kontynuowania ich cennej i bardzo potrzebnej misji, która ma wymiar zarówno ogólnopolski, jak międzynarodowy.

Prezydent ICOM Polska
Dorota Folga-Januszewska

Załączniki:
  • Apel prezydium Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM Polska
    Pobierz plik337.14 KB / pdf
11.04.2018