Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na występ artystyczny

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich informuje o udzielanym zamówieniu na występ artystyczny Leny Piękniewskiej jako wokalistki oraz Marcina Bosaka jako aktora.


Podstawa prawna udzielanego zamówienia: Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne

Nazwa postępowania: występ artystyczny Leny Piękniewskiej jako wokalistki oraz Marcina Bosaka jako aktora

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Termin składania ofert: 09.04.2018 godz. 09.00

Miejsce składania ofert: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa lub e-mail kprochyra@polin.pl.