Muzeum

12.05.2018

Nagroda dla Europejskiego Muzeum Roku 2018

Nagroda dla Europejskiego Muzeum Roku (European Museum of the Year Award – EMYA), zorganizowana przez Europejskie Forum Muzeów (European Museum Forum – EMF), została wręczona 12 maja 2018 podczas ceremonii w Warszawie, współorganizowanej przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021. Specjalne wyróżnienia przyznano muzeom w uznaniu ich szczególnych osiągnięć.


Nagroda dla Europejskiego Muzeum Roku oraz Nagroda Muzealna Rady Europy to najbardziej prestiżowe i najstarsze nagrody w sektorze muzealnym w Europie. Nagroda EMF/EMYA jest wyrazem uznania dla wysokiej klasy innowacji w muzealnictwie. Ma na celu wspieranie roli muzeów jako instytucji publicznych, wspieranie wzajemnej współpracy i wymiany idei. EMF/EMYA ma również za zadanie promowanie wartości obywatelskich i demokratycznych oraz praw człowieka, przenikania się kultur ponad politycznymi i społecznymi barierami, oraz zrównoważonego rozwoju.

W roku 2018 nagrodzone zostały następujące instytucje:

Nagroda dla Europejskiego Muzeum Roku 2018 została przyznana DESIGN MUSEUM w Londynie.

Londyńskie Muzeum Designu otrzymało statuetkę EMYA oraz rzeźbę Mother and Child: Egg Form autorstwa Henry’ego Moore’a. Oba trofea pozostaną w posiadaniu Muzeum przez kolejny rok.

Design Museum, mieszczące się w wyjątkowym budynku, jest muzeum społecznie zaangażowanym, które bada, analizuje i prezentuje potęgę ludzkiej kreatywności, przedmiotów, idei, oraz umiejętności i sił które kształtują nasze życie. Muzeum z powodzeniem wzmocniło swoje społecznie przesłanie nie tracąc przy tym silnej tożsamości; po ponownym uruchomieniu zaoferowało publiczności szereg nowych wystaw oraz rozbudowany program towarzyszący pełen wydarzeń, które dostarczyły niezapomnianych wrażeń i doświadczeń szerokiemu gronu zwiedzających w każdym wieku.

Kolekcja muzeum została zaprezentowana w kontekście globalnych technologicznych innowacji i szerokiej wiedzy o kulturze, zapewniając w ten sposób wysoki poziom interaktywności oraz przestrzeń dla ważnego, wielopoziomowego, międzykulturowego dialogu, którego znaczenie dla społeczności jest nie do przecenienia.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zadecydowało o przyznaniu Nagrody Muzeów 2018 Muzeum Wojennego Dzieciństwa (War Childhood Museum) w Sarajewie.

Muzeum Wojennego Dzieciństwa to instytucja podejmująca w sposób narracyjny jeden z najbardziej palących tematów dzisiejszego świata, bazująca ma dogłębnych badaniach historycznych. Skupiając się na dziecięcych doświadczeniach czasu wojny, muzeum stawia sobie bardzo ambitny cel bycia kluczową platformą społecznego uzdrowienia i osiągnięcia zgody i porozumienia, oraz skutecznym medium dokumentującym dziecięcą odwagę i wytrzymałość w czasach konfliktów zbrojnych.

Muzeum ma na celu upodmiotowienie i wzmocnienie samoświadomości, oferuje formę oczyszczenia ludziom którzy przeżyli głębokie traumy. Buduje ono pomost pomiędzy wspomnieniami z czasów wojny a doświadczeniem dnia dzisiejszego. Poprzez promowanie pokoju, pojednania oraz znaczenia wielokulturowości, Muzeum uosabia humanitarne i demokratyczne wartości wyznawane przez Radę Europy.

Ceremonia wręczenia Nagrody Muzealnej Rady Europy odbyła się 24 kwietnia w Strasbourgu. Laureat otrzymał statuetkę z brązu autorstwa Joana Miró p.t. La femme aux beaux seins, która pozostanie w posiadaniu zwycięskiego Muzeum przez kolejny rok.

Nagroda Silletto rozpoznaje zasługi w pracy z lokalną społecznością przy udziale wolontariuszy.

Nagrodę tę przyznano Muzeum Drewnianych Okrętów (Betina Museum of Wooden Shipbuilding) w Betinie w Chorwacji.

To znakomity przykład muzeum które wyraża tożsamość lokalnej społeczności wspartą na społecznej wizji, entuzjazmie i zaangażowaniu. Kolekcja składa się z darów mieszkańców wioski, tym samym oferując wgląd w tradycyjne życie lokalnej społeczności w którym przeszłość łączy się z teraźniejszością, oraz sprzyjając współpracy młodzieży z seniorami.

Każda osoba zaangażowana w działanie muzeum, od pracowników po zwiedzających, jest z tym miejscem mocno związana. Dzięki wielkiemu naciskowi położonemu na społeczną odpowiedzialność, muzeum staje się modelowym przykładem relacji pomiędzy muzeum, społecznością i lokalną przedsiębiorczością.

Nagroda im. Kennetha Hudsona jest przyznawania w uznaniu wyjątkowych zasług w mierzeniu się z ogólnie przyjętym pojęciem o roli muzeów w społeczeństwie.

Nagroda została przyznana Muzeum Narodowemu Estonii w Tartu.

Muzeum w dojmujący sposób ukazuje co oznacza przynależność do danego miejsca – dlatego też kolekcjonuje, chroni i interpretuje pamięć o przeszłości w taki sposób aby stworzyć kreatywną, otwartą dla wszystkich przestrzeń do poszerzania wiedzy o niej.

Muzeum, którego tematem jest skomplikowana i kontrowersyjna historia, postrzega kolekcjonowanie i ochronę pamięci jako swoją nadrzędną odpowiedzialność i tworzy nową wizję dialogu kulturowego w którym przeszłość łączy się z teraźniejszością.

Poprzez zaangażowanie w wielogłosowy dialog i partycypacyjne podejście do historii dnia codziennego, instytucja ta oferuje zupełnie nową koncepcję muzeum narodowego.

Specjalne wyróżnienia

Jury Nagrody EMYA 2018 przyznało szereg wyróżnień specjalnych: 

 • Za wkład w zrównoważony rozwój: Muzeum Vapriikki, Tampere, Finlandia
  Nagroda, przyznana po raz pierwszy w roku 2015, została wręczona muzeum, które demonstruje wielki wkład w rozwój inicjatyw związanych z ekologią, zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne, oraz pokazanie różnorodności społecznej bez ukrócania zdolności przyszłych pokoleń do dbania o swoje potrzeby.
  Wyróżnienie za wkład w zrównoważony rozwój przyznano Muzeum Vapriikki w Tampere, które jest przykładem wzorcowej współpracy i dzielenia się przestrzenią bez zatracenia swojej tożsamości oraz narażania zbiorów instytucji zaangażowanych w tę współpracę.
  Muzeum stanowi przykład dla muzeów na całym świecie i wspaniale służy lokalnej społeczności. Nagrodę przyznano za wyjątkową ideę stworzenia instytucji kultury która jest odpowiedzialna społecznie, racjonalna, ekonomicznie opłacalna, nienaruszająca równowagi ekologicznej, profesjonalna i zjednoczona ideą pracy kolektywnej.
   
 • Lascaux IV- Międzynarodowe Centrum Sztuki Jaskiniowej, Dordogne, Francja
  Muzeum dostarcza niezwykłych doznań sensorycznych i kognitywnych mimo tego, iż stoi przed nim wyzwanie interpretacji jednego z najsłynniejszych zabytków archeologicznych w Europie bez demonstrowania zwiedzającym oryginalnego wykopaliska. Muzeum poradziło sobie z tym problemem poprzez dogłębne badania naukowe i użycie najwyższej klasy technologii w procesie rekonstrukcji. ‘Emocje’ oraz ‘entuzjazm do zdobywania wiedzy’ chyba najlepiej sumują doświadczenia zwiedzających to Muzeum.
   
 • Muzeum Miejskie, Helsinki, Finlandia
  Muzeum opiera się na idei koprodukcji – współpracuje ściśle z lokalnymi społecznościami aby zrozumieć które historie są dla nich ważne i czego społeczności owe oczekują od instytucji publicznych. To nowo wybudowane muzeum jest niezwykle przytulne, łatwo dostępne i gościnne. Oferuje innowacyjne metody poszerzania wiedzy w nieformalnym otoczeniu, przy nieustającej interakcji pomiędzy historiami trudnymi, nostalgicznymi czy optymistycznymi. W ten sposób demonstruje, że jedna osoba może odgrywać bardzo wiele ról i że różne osoby mogą być zjednoczone jednym doświadczeniem – np. miłością do miasta.
   
 • Rainis i Aspazija Muzeum, Ryga, Jurmala i Dunava, Łotwa
  Muzeum w niezwykle trafny sposób ukazuje życie codzienne w przeszłości, czyniąc je tym samym bardzo znaczącym dla dzisiejszych pokoleń. W sposób wielce wzruszający demonstruje triumfy i zmagania dwóch pisarzy którzy odegrali wielką rolę w określeniu tożsamości narodowej Łotyszów, i których koleje losów się splotły. Zarówno wystawa jak i aktywności towarzyszące przywołują do życia tematy z prac pisarzy które pozostają bardzo aktualne w XXI wieku i wpływają znacząco na życie we współczesnym świecie, takie jak prawa człowieka czy prawa kobiet.
   
 • Museo dell’ Opera del Duomo, Florencja, Włochy
  Muzeum podjęło się zadania reinterpretacji zbiorów związanych z jednym z najważniejszych budynków w Europie. Poprzez wymyślną architekturę i narracyjne podejście do tematu oparte na dogłębnej znajomości historii sztuki i teologii, Muzeum pozwala sztuce religijnej przemawiać na różne sposoby i trafiać do bardzo zróżnicowanej grupy odbiorców.
   
 • Muzeum Uniwersyteckie w Navarze, Pampeluna, Hiszpania
  To niezwykłe muzeum dostępne dla zwiedzających w każdym wieku i z różnych grup społecznych dowodzi, że sztuka potrafi otwierać umysły i podsuwać nowe kreatywne sposoby rozwiązywania różnorakich problemów. Muzeum, mieszczące się w wysokiej klasy nowym budynku, przyciąga szeroką publiczność swoimi wspaniałymi zbiorami i wysokiej jakości wydarzeniami towarzyszącymi organizowanymi przez pracowników Muzeum. To dostępne dla wszystkich, multidyscyplinarne muzeum ma potencjał do tego, aby globalnie zredefiniować rolę muzeum.
   
 • Muzeum Egizio, Turyn, Włochy
  Muzeum demonstruje godną podziwu zdolność inspirowania swojej publiczności poprzez dynamiczną zmianę ekspozycji stałej, poprzez badanie, analizę i prezentowanie fascynujących historii przywołujących do życia wyjątkowe momenty naszej globalnej historii które zmieniły jej bieg, a tym samym losy świata. 
  Muzeum kładzie wielki nacisk na badania naukowe oraz dyplomację. Promuje międzykulturowy dialog w sposób który budzi ogólną fascynację zwiedzających niezwykłym bogactwem zbiorów i kontekstem w jakim są one prezentowane.

Szczegółowe informacje o nagrodzie >>

Szczegółowe informacje o konferencji 2018: emya2018.euwww.nimoz.pl

 

Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

11.05.2018