Nauka
28.05.2018

Madeleine Cohen

Dr Madeleine Cohen otrzymała stopień doktora w dziedzinie literatury porównawczej ze wskazaniem na studia żydowskie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w roku 2016. W ubiegłym roku uczyła Jidysz na Uniwersytecie Harvarda; jesienią rozpocznie pracę jako dyrektorka Inicjatyw Translatorskich i Kolekcjonerskich w Yiddish Book Center w Amherst, Massachussets. Jest redaktorką naczelną „In geveb: A Journal of Yiddish Studies” (ingeveb.org). Poza językiem angielskim, Madeleine posługuje się jidysz i niemieckim, oraz chętnie korzysta z okazji, aby poszerzyć swoją znajomość polskiego, hebrajskiego i francuskiego.

Jej rozprawa doktorska zatytułowana Tu i teraz: modernistyczna poetyka idei „do’ikajt” bada sposoby opisywania miejsc w modernistycznej literaturze jidysz poprzez analizę terminu „do’ikajt” (tutejszość) – który zwykle określa ruchy polityczne i kulturowe związane z żydowskim socjalizmem i jidyszyzmem – jako terminu poetyckiego. Negując podejście do jidysz jako do języka bez terytorium, praca Madeleine bada głębokie i skomplikowane relacje z miejscami w Europie Wschodniej, które można napotkać w jidyszowej literaturze, oraz nad tym jak te opisy miejsc mają się do ówczesnych ruchów politycznych, zwłaszcza do partii Bund w międzywojennej Polsce.

Podczas trzymiesięcznego pobytu badawczego GEOP, dr Madeleine Cohen będzie kontynuować badania nad ideą „do’ikajt” (tutejszości) w jidyszowej myśli politycznej i kulturowej oraz podda analizie życie oraz twórczość pisarza i fotografa Altera Kacyzne. Dr Cohen jest w trakcie tłumaczenia – wspólnie z Michaelem Casperem – jedynej powieści Kacyzne pt.: Shwarke un shwache (Silni i słabi), opowiadającej o życiu w Warszawie w okres I wojny światowej.

Dr Madeleine Cohen będzie rezydentką Muzeum POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma od maja do sierpnia 2018 roku.

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Foundation for Jewish Life & Culture i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.