Muzeum
12.06.2018

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego dla Tada Taube

fot. Anna Wojnar

Tad Taube, Darczyńca Założyciel Muzeum POLIN, 12 czerwca został uhonorowany przez Uniwersytet Jagielloński tytułem doktora honoris causa.


Uczelnia wyróżniła w ten sposób wkład Tada Taube w odbudowę życia żydowskiego w Polsce, przywracanie pamięci o historii polskich Żydów oraz budowanie relacji między Polakami a Żydami. To wyróżnienie ma silną wymowę symboliczną – przyznała je uczelnia w rodzinnym mieście Tada Taube, który wyemigrował z Krakowa jako dziecko, przenosząc się do Stanów Zjednoczonych. Działania tego uznanego filantropa zostały już wcześniej uhonorowane m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz mianowaniem na konsula honorowego RP w Kalifornii.

Przejawem aktywności nowego doktora honoris causa jest choćby Nagroda im. Ireny Sendlerowej przyznawana co roku osobom, które swym działaniem przyczyniają się do zachowania dziedzictwa żydowskiego i odnowy kultury żydowskiej w Polsce. Nagrodę ustanowił w 2008 roku Tad Taube i Fundacja Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej, w celu upamiętnienia Ireny Sendlerowej - Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata. 

11 czerwca natomiast, podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie, Nagrodę im. Ireny Sendlerowej z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, odebrał amerykański nauczyciel Norman Conard. W 1999 r., wraz z uczennicami swojego liceum, napisał i wystawił sztukę "Życie w słoiku", przypominającą postać i okupacyjną działalność  Sendlerowej. Szkolne przedstawienie odniosło niezwykły sukces – zostało wystawione ponad 200 razy w całym kraju, a o Irenie Sendlerowej dowiedziały się tysiące ludzi. Przedstawienie przyczyniło się też do powstania fundacji promującej wiedzę o Sprawiedliwej oraz hollywoodzkiego filmu "Dzieci Ireny Sendlerowej".