Ogłoszenie
25.07.2018

Prezentacja założeń projektu "www.muzeach"

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu "www.muzeach" przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020.


Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum – Zamek w Łańcucie zapraszają na publiczną prezentację założeń projektu pt. "www.muzeach" przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa", poddziałanie 2.3.2 "Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury".

Prezentacja odbędzie się dnia 25 lipca 2018 roku o godzinie 10.00 w gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - Sala Konferencyjna A, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.

Termin zgłaszania uczestnictwa w publicznej prezentacji mija 23 lipca 2018 roku. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres popc@muzeum-wilanow.pl.

W treści maila zgłoszeniowego prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.