Edukacja

Relacja z kursu "Nauczanie z użyciem relacji w XXI wieku"

W dniach 8-13 lipca odbyła się VI edycja intensywnego kursu doskonalącego dla polskich nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek, pt.: "Nauczanie z użyciem relacji w XXI wieku" organizowana wspólnie przez USC Shoah Foundation – The Intistue for Visual History and Education i dział edukacji Muzeum POLIN.


13 nauczycieli i nauczycielek przez 6 dni uczyło się, w jaki sposób używać video relacji świadków z największego na świecie zasobu zgromadzonego przez USC Shoah Foundation w Archiwum Historii Wizualnej. Cały ten zasób, składający się z ponad 54 tysięcy relacji świadków i ocalałych z Zagłady Żydów i innych grup mniejszościowych podczas II wojny światowej, z ludobójstwa Tutsi w Rwandzie, Rzezi Ormian i innych dwudziestowiecznych ludobójstw, jest dostępny w Muzeum POLIN. Uczestnicy szkolenia nauczycieli się przeszukiwać ten ogromny zbiór opowieści i szukać w nim informacji, które najbardziej ich interesują i które wykorzystają w swoich projektach edukacyjnych.

Kurs poświęcony był zapoznaniu uczestniczek i uczestników z edukacyjną filozofią USC Shoah Foundation, mieli szansę zobaczyć jak Fundacja aplikuje do swoich działań konstruktywistyczną filozofię nauczania i uczenia się. Integralną częścią kursu były też warsztaty poświęcone etyce w pracy z materiałem filmowym oraz zajęcia praktyczne poświęcone obróbce materiału audiowizualnego za pomocą prostych programów komputerowych, które umożliwiają tworzenie własnych klipów filmowych. Ważnym elementem szkolenia była też prezentacja internetowej platformy edukacyjnej stworzonej i zarządzanej przez USC Shoah Foundation – IWitness. Część uczestników chce stworzyć swoje projekty właśnie z jej użyciem.

Za rok uczestnicy i uczestniczki szkolenia spotkają się ponownie, aby podsumować swoją roczną pracę i zaprezentować jej efekty.

 

20.07.2018