Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6: W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości

W Polsce króla Maciusia
Ilustracja: Iwona Chmielewska

Co to jest państwo? Kto sprawuje władzę? Jak zadbać o wszystkich obywateli? W czasie zajęć na wystawie uczniowie i uczennice, poprzez zabawę i doświadczanie poszukają odpowiedzi na pytania, z którymi mierzył się król Maciuś Pierwszy.


Dzięki interaktywnym narzędziom – maszynie do głosowania, interaktywnemu drzewku decyzyjnemu, przeskalowanej jendze, młodzież będzie miała okazję uczestniczyć w wyjątkowej lekcji historii, która pozostanie na długo w jej pamięci.

Słowa kluczowe: trudy rządzenia, demokracja, głosowanie, państwo, moje prawa

Możliwe terminy: codziennie (oprócz wtorków), godziny: 10.15, 11.30, 13.00, 14.30

Czas trwania warsztatów: 90 minut

Miejsce warsztatu: wystawa czasowa "W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości"

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Cena biletów:  120 zł / grupa wraz z opiekunkami (opiekunami)

Rezerwacje: Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

Wszystkie podane godziny są dostępne dla jednej grupy (nie prowadzimy równocześnie kilku zajęć na wystawie czasowej).